MOTMOT COFFEE

HARIO W60 Dripper

1,790.00 ฿

Specifications ITEM

W60 Dripper
PDC-02-W
W160×D127×H109 Diameter of top 116
For 1~4 cups 500g
Body / Porcelain, Frame / Polypropylene, Mesh / Polyester resin

 

HARIO W60 Dripper

HARIO W60 Dripper

HARIO W60 Dripper

ทำไม W60 ถึงทำให้กาแฟนั้นอร่อย ? –

Flat-bottomed filter ฟิลเตอร์ด้านบนสีดำ (Resin mesh) เป็นแบบก้นราบ ทำให้การสกัดกาแฟในช่วงต้นนั้น ทั่วถึงและสม่ำเสมอ และยังเพิ่มบอดี้และความหวานมากขึ้นในส่วนนี้

Double Filtration หลังจากที่กาแฟถูกสกัดผ่านๆฟิลเตอร์ชั้นบนแล้ว ฟิลเตอร์ชั้นล่างที่เป็นกระดาษ จะทำการกรอกเศษกาแฟละเอียดที่ตกจากชั้นบนออก ทำให้กาแฟมีความ clear ขึ้น และยังคงรสชาติที่ดีงามไว้